CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU KHI HỌC SINH QUAY LẠI HỌC

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU KHI HỌC SINH QUAY LẠI HỌC

Thực hiện Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, ...
An Giang: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh nCoV

An Giang: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 để thực hiện các biện pháp khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh nCoV

Nhằm phòng ngừa và giảm thiểu sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho học sinh, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.