PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TRÊN TRUYỀN HÌNH AN GIANG

PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP TRÊN TRUYỀN HÌNH AN GIANG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch CoVid -19, Ủy basn nhân dân tỉnh đã có Công văn số 146/UBND-KGVX ngày 15 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh CoVid-19 đến hết tháng 2 năm 2020.
CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU KHI HỌC SINH QUAY LẠI HỌC

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 SAU KHI HỌC SINH QUAY LẠI HỌC

Thực hiện Công văn số 406/BGDĐT-GDTC ngày 13/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại; Công văn số 512/UBND-KGVX ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, ...