Monday, 16/05/2022 - 13:06|
Chào Mừng Bạn Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Trường THPT Châu Phú
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài 49 Bài mở đầu

Bai 49 Bài mở đầu

I. Kinh doanh.

- Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận.

          - Kinh doanh là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi nhuận.

- Lĩnh vực kinh doanh:

+ Sản xuất

+ Thương mại

+ Dịch vụ

II. Cơ hội kinh doanh.

- Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện được mục tiêu kinh doanh.

III. Thị trường

1. Khái niệm:

- Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ giữa những người bán, người mua .

2. Một số loại thị trường:

-Thị trường hàng hoá.

-Thị trường dịch vụ.

-Thị trường trong nước.

-Thị trường nước ngoài.

IV Doanh nghiệp

- Khái niệm: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

- Phân loại:

+Doanh nghiệp tư nhân.

+Doanh nghiệp nhà nước.

V Công ti

- Khái niệm: Công ti là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ 2 thành viên trở lên, cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận hoặc cùng chịu lỗ tương ứng phần vốn góp của.

1) Công ti trách nhiệm hữu hạn:

- Là một loại công ti

- Không được phép phát hành chứng khoán.

- Được phép chuyển nhượng cổ phần.

- Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất ¾ số vốn điều lệ của công ti.

2) Công ti cổ phần

- Là một loại công ti

- Số thành viên ít nhất phải là 7 người.

- Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

- Được phát hành cổ phiếu.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết