Tuesday, 28/06/2022 - 00:41|
Chào Mừng Bạn Đến Với Cổng Thông Tin Điện Tử Trường THPT Châu Phú
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài 55 Quản lí doanh nghiệp

Bài 55 Quản lí doanh nghiệp

I. Tổ chức hoạt động kinh doanh:

1.Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

a. Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- Tập trung thể hiện quyền lực tổ chức vào một cá nhân hay một bộ phận

- Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

b. Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

- Giám đốc.

- Các nhân viên bán hàng khác nhau.

- Nhân viên kế toán.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh:

a. phân chia nguồn lực

- Tài chính

- Nhân lực

- Các nguồn lực khác

b. Theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Phân công người theo dõi từng tiến độ thực hiện

- Thường xuyên kiễm tra, đánh giá tiến độ thực hiện

3. Tìm kiếm nguồn vốn:

- Vốn của chủ doanh nghiệp.

- Vốn của các thành viên.

- Vốn vay.

- Vốn của người cung ứng.

II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:

1.Hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp:

a. Hoạch toán kinh tế là gì?

- Là việc tính chi phí và kết quả kinh doanh

b. ý nghĩa

- nếu chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là dương thì kinh doanh có lãi

- nếu chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là dương thì kinh doanh bị lỗ

c. Nội dung

- Tổng doanh thu: Tổng tiền bán hàng hoá hoặc thu từ hoạt động dịch vụ.

- Tổng chi phí: Nguyên liệu+ lương+quản lí+ mua khác.

- Lợi nhuận: Doanh thu - chi phí

d. Phương pháp

- Phương pháp xác định doanh thu của doanh nghiệp

- Phương pháp xác định chi phí doanh nghiệp

2. Các  tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:

- Doanh thu +thị phần.

- Lợi nhuận.

- Mức giảm phí.

- Tỉ lệ sinh lời.

- Chỉ tiêu khác.

III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:

- Xác định cơ hội kinh doanh.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: nhân lực, vốn, cơ sở vật chất.

- Đổi mới công nghệ.

- Tiết kiệm chi phí:

+Tiết kiệm chi phí vật chất.

+ Tiết kiệm chi tiêu tiền mặt.

+Tiết kiệm sử dụng các dịch vụ: điện, nước, điện thoại…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết